LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 26 NĂM HỌC 2022-2023

(Từ ngày 27/02/2023 đến 05/03/2023)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXII

Phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học Khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu Châu Á

 

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

2

27/02/2023

9h00

Họp kiểm định đánh giá chương trình KTXDCTGT và Kinh tế xây dựng

Bộ môn cầu đường

Nhóm kiểm định

B1101

3

28/02/2023

 

 

 

 

 

4

01/03/2023

 

 

 

 

 

5

02/03/2023

 

 

 

 

 

6

03/03/2023

 

 

 

 

 

7

04/03/2023

 

 

 

 

 

Chủ nhật

05/03/2023