LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 27 NĂM HỌC 2022-2023

(Từ ngày 06/03/2023 đến 12/03/2023)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXII

Phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học Khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu Châu Á

 

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

2

06/03/2023

8h00

Họp hội đồng khoa

PGS.TS Trần Ngọc Long

Hội đồng khoa

VP Khoa

3

07/03/2023

9h00

Họp kiểm định đánh giá chương trình KTXDCTGT và Kinh tế xây dựng

Bộ môn cầu đường

Nhóm kiểm định

B1101

4

08/03/2023

 

 

 

 

 

5

09/03/2023

14h00

Họp hội đồng tuyển chọn đề tài cấp Trường năm 2023

Hội đồng

Thành viên hội đồng

Phòng họp tầng 6

6

10/03/2023

 

 

 

 

 

7

11/03/2023

 

 

 

 

 

Chủ nhật

12/03/2023