LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 28 NĂM HỌC 2022-2023

(Từ ngày 13/03/2023 đến 19/03/2023)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXII

Phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học Khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu Châu Á

 

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

2

13/03/2023

8h00

Họp hội đồng khoa

PGS.TS Trần Ngọc Long

Hội đồng khoa

VP Khoa

9h00

Tập huấn, giải đáp cho cán bộ chấm thi theo CĐR phục vụ kiểm định

TS. Nguyễn Trọng Hà

Nhóm kiểm định

B1101

16h00

Họp cán bộ toàn khoa Xây dựng

PGS.TS Trần Ngọc Long

Cán bộ toàn khoa

VP Khoa

3

14/03/2023

 

 

 

 

 

4

15/03/2023

 

 

 

 

 

5

16/03/2023

 

 

 

 

 

6

17/03/2023

 

 

 

 

 

7

18/03/2023

 

 

 

 

 

Chủ nhật

19/03/2023