LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 32 NĂM HỌC 2022-2023

(Từ ngày 10/04/2023 đến 16/04/2023)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXII

Phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học Khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu Châu Á

 

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

2

10/04/2023

8h00

Họp hội đồng khoa

PGS.TS Trần Ngọc Long

Hội đồng khoa

VP Khoa

3

11/04/2023

 

 

 

 

 

4

12/04/2023

 

 

 

 

 

5

13/04/2023

10h00

Đoàn đánh giá ngoài khảo sát chính thức ngành KTXDCTGT và KTXD

Nhà Trường

Nhóm kiểm định

Tầng 8 NĐH

6

14/04/2023

10h00

Đoàn đánh giá ngoài khảo sát chính thức ngành KTXDCTGT và KTXD

Nhà Trường

Nhóm kiểm định

Tầng 8 NĐH

7

15/04/2023

10h00

Đoàn đánh giá ngoài khảo sát chính thức ngành KTXDCTGT và KTXD

Nhà Trường

Nhóm kiểm định

Tầng 8 NĐH

Chủ nhật

16/04/2023

10h00

Đoàn đánh giá ngoài khảo sát chính thức ngành KTXDCTGT và KTXD

Nhà Trường

Nhóm kiểm định

Tầng 8 NĐH