LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 33 NĂM HỌC 2023-2024

(Từ ngày 15/04/2024 đến 21/04/2024)

Chúc mừng khoa Xây dựng hoàn thành 100% các chương trình dào tạo đã được kiểm định chất lượng

Khoa Xây dựng chào đón đoàn đánh giá ngoài kiểm định chương trình Thạc sỹ Kỹ thuật xây dựng

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

2

15/04/2024

13h30

Đoàn đánh giá ngoài 05 CTĐT thạc sĩ làm việc với cán bộ đầu mối phụ trách các tiêu chuẩn, tiêu chí của báo cáo tự đánh giá

PGS.TS. Trần Ngọc Long

Giảng viên tham gia đánh giá ngoài

Nhà điều hành

3

16/04/2024

 

 

 

 

 

4

17/04/2024

 

 

 

 

 

5

18/04/2024

 

Giỗ tổ Hùng Vương

 

 

 

6

19/04/2024

9h00

Rà soát công tác kiểm định thạc sỹ ngành Kỹ thuật xây dựng

PGS.TS. Trần Ngọc Long

Giảng viên tham gia đánh giá ngoài

VP Khoa

7

20/04/2024

8h00

Hội thi: Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp năm 2024

PGS.TS. Trần Ngọc Long

Giảng viên và sinh viên khoa Xây dựng, Các doanh nghiệp đối tác

Xưởng thực hành khoa Xây dựng

CN

21/04/2024

8h00

Rà soát công tác kiểm định thạc sỹ ngành Kỹ thuật xây dựng (lần cuối)

PGS.TS. Trần Ngọc Long

Giảng viên tham gia đánh giá ngoài

VP Khoa