LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 34 NĂM HỌC 2023-2024

(Từ ngày 22/04/2024 đến 28/04/2024)

Khoa Xây dựng chào đón đoàn đánh giá ngoài kiểm định chương trình Thạc sỹ Kỹ thuật xây dựng

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

2

22/04/2024

9h45

Khai mạc phiên khảo sát chính thức đánh giá ngoài 05 CTĐT trình độ thạc sĩ

Nhà Trường

Giảng viên tham gia đánh giá ngoài; học viên K30-K31

Hội trường A

3

23/04/2024

8h00

Đánh giá ngoài chương trình thạc sỹ kỹ thuật xây dựng

PGS.TS. Trần Ngọc Long

Giảng viên tham gia đánh giá ngoài

Địa điểm theo kế hoạch

4

24/04/2024

8h00

Đánh giá ngoài chương trình thạc sỹ kỹ thuật xây dựng

PGS.TS. Trần Ngọc Long

Giảng viên tham gia đánh giá ngoài

Địa điểm theo kế hoạch

5

25/04/2024

8h00

Đánh giá ngoài chương trình thạc sỹ kỹ thuật xây dựng

PGS.TS. Trần Ngọc Long

Giảng viên tham gia đánh giá ngoài

Địa điểm theo kế hoạch

6

26/04/2024

8h00

Đánh giá ngoài chương trình thạc sỹ kỹ thuật xây dựng

PGS.TS. Trần Ngọc Long

Giảng viên tham gia đánh giá ngoài

Địa điểm theo kế hoạch

7

27/04/2024

 

Nghỉ lễ

 

 

 

CN

28/04/2024

 

Nghỉ lễ