LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 37 NĂM HỌC 2022-2023

(Từ ngày 15/05/2023 đến 21/05/2023)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXII

Phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học Khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu Châu Á

 

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

2

15/05/2023

8h00

Họp hội đồng khoa

PGS.TS Trần Ngọc Long

Hội đồng khoa

VP Khoa

3

16/05/2023

14h00

Đánh giá đồ án tốt nghiệp ngành KTXD

Hội đồng

Hội đồng chấm

Phòng chấm

4

17/05/2023

7h00

Đánh giá đồ án tốt nghiệp ngành KTXD, KTCTGT, KTXD

Hội đồng

Hội đồng chấm

Phòng chấm

5

18/05/2023

 

 

 

 

 

6

19/05/2023

 

 

 

 

 

7

20/05/2023

7h00

Đánh giá luận văn thạc sỹ khóa 29

Theo QĐ

Theo QĐ

Phòng chấm

Chủ nhật

21/05/2023