LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 37 NĂM HỌC 2023-2024

(Từ ngày 13/05/2024 đến 19/05/2024)

Khoa Xây dựng tuyển sinh Đại học Chính quy năm 2024 các ngành

Kỹ thuật xây dựng, KTXD công trình Giao thông, Kinh tế Xây dựng, Kiến trúc

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

2

13/05/2024

8h00

Hội ý BCN Khoa

PGS.TS. Trần Ngọc Long

 

VP Khoa

3

14/05/2024

 

 

 

 

 

4

15/05/2024

 

 

 

 

 

5

16/05/2024

 

 

 

 

 

6

17/05/2024

 

Hội ý các tiểu ban bảo vệ đồ án

PGS.TS. Trần Ngọc Long

Trưởng tiểu ban và thư ký

VP Khoa

7

18/05/2024

 

 

 

 

 

CN

19/05/2024

7h30

Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp khóa 60