LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 38 NĂM HỌC 2023-2024

(Từ ngày 20/05/2024 đến 26/05/2024)

Khoa Xây dựng tuyển sinh Đại học Chính quy năm 2024 các ngành

Kỹ thuật xây dựng, KTXD công trình Giao thông, Kinh tế Xây dựng, Kiến trúc

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

2

20/05/2024

8h00

Hội ý BCN Khoa

PGS.TS. Trần Ngọc Long

 

VP Khoa

3

21/05/2024

8h30

Họp hội đồng sơ khảo giải thưởng sinh viên NCKH cấp Trường

Nhà trường

Theo QĐ

 

4

22/05/2024

 

 

 

 

 

5

23/05/2024

 

 

 

 

 

6

24/05/2024

 

 

 

 

 

7

25/05/2024

 

 

 

 

 

CN

26/05/2024