Chi tiết các công bố và đường links các bài báo:

thong_ke_so_bo_bai_bao_wos_va_scopus_khoa_xay_dung.pdf