Năm 2020 khoa Xây dựng có 01 đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ: Nghiên cứu giải pháp nâng cao độ tin cậy và thời hạn sử dụng kết cấu nhà thép trong môi trường các khu công nghiệp nhiều hóa chất sulfur dioxide và chloride, Mã số B2020-TDV-05 do TS Nguyễn Trọng Hà, Giảng viên khoa xây dựng làm chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng kiểm tra tiến độ gồm có:

1. TS. Trần Ngọc Long - Chủ tịch hội đồng

2. ThS. Lê Thanh Hải - Ủy viên thư kí

3. TS. Nguyễn Cẩn Ngôn - Ủy viên phản biện

4. TS. Đinh Đức Tài – Ủy Viên

5. TS. Phan Văn Phúc - Ủy Viên

Một số kết quả nhóm nghiên cứu đề tài mã số B2020-TDV-05 đạt được trong năm 2020.

- Hoàn thành các nội dung các chuyên đề: Nội dung 1 đến Nội dung 4;

- Công bố 01 Bài báo ESCI và 01 Bài báo SCIE/Q3;

- Xây dựng bản thảo giáo trình “Ổn định kết cấu thép” Đã có danh mục xuất bản năm 2021;

- Đào tạo thành công 01 thạc sĩ theo hướng nghiên cứu của đề tài;

- Lập trình chương trình tính toán kết cấu theo độ tin cậy.

Sau khi nghe báo cáo của các thành viên thực hiện đề tài, Hội đồng đã đóng góp nhiều ý kiến về kết qủa thực hiện của nhóm nghiên cứu. Đồng thời đánh giá nhóm nghiên cứu thực hiện đề tài đã hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu năm 2020 và đề nghị cấp quản lý đề tài cho phép nhóm nghiên cứu tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của đề tài trong năm 2021.

Một số hình ảnh tại buổi kiểm tra:

Ảnh 1: Hội đồng kiểm tra tiến độ đề tài

Ảnh 2: Đại diện nhóm thực hiện đề tài báo cáo

Ảnh 3: Toàn cảnh phòng kiểm tra tiến độ 

Ảnh 4: Toàn cảnh phòng kiểm tra tiến độ 

Bài và ảnh: NTH