Nhằm mục đích xây dựng chương trình chi tiết các học phần dạy theo dự án tiếp cận CDIO ngành Kỹ thuật xây dựng, KTXD công trình giao thông. Sáng ngày 22/7/2021 khoa Xây dựng tổ chức seminar toàn thể cán bộ tham gia xây dựng chương trình đào tạo Tiếp cận CDIO các ngành thuộc khoa Xây dựng.

Tai buổi seminar toàn thể cán bộ đã đưa ra những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình xây dựng đề cương chi tiết các học phần dự án. Đồng thời, Chủ nhiệm đề tài quyết tâm xây dựng một chương trình đào tạo tiếp cận CDIO và các tiêu chuẩn kiểm định châu Á và thế giới, Ngoài ra,  xây dựng chuẩn đầu ra đề cương chi tiết các học phần dự án giúp cho giảng viên và sinh viên tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc triển khai kế hoạch dạy và học của mình.

Tại buổi semiar nhóm xây dựng đề cương đã thống nhất

Đề cương học phần được hiểu là một công cụ tạo điều kiện cho giảng viên và sinh viên tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc triển khai kế hoạch dạy và học của mình.

Vai trò của đề cương học phần:

Là bản cam kết giữa sinh viên và giảng viên, giữa nhà trường với giảng viên về nội dung, cách thức thực hiện học phần.

Là bản minh chứng cho chất lượng giảng dạy: Kiểm định chất lượng

Là công cụ hỗ trợ cho quá trình học tập của sinh viên: Cung cấp thông tin cụ thể về tài liệu học tập, kế hoạch học tập, nhiệm vụ của sinh viên trước khi đến lớp, nhiệm vụ của sinh viên để hoàn thành học phần.

Bài: NTH