Ngày 30 tháng 01 năm 2021, Khoa xây dựng - Trường Đại học Vinh đã tổ chức Mini-Workshop về một số chủ đề nghiên cứu khoa học công nghệ trong giai đoạn hiện nay. Tham dự và chủ trì buổi hôi thảo TS. Trần Ngọc Long, UVBCH Đảng Bộ Trường, Bí thư ĐBBP, Trưởng khoa Xây dựng, cùng toàn thể cán bộ giảng viên khoa xây dựng và một số nhà khoa học khách mời.

Ảnh 1. Quang cảnh buổi Mini-Workshop

Tại Mini-Workshop một số chủ đề nghiên cứu khoa học công nghệ trong giai đoạn hiện nay đã có 03 tham luận chính thức trình bày và thảo luận (1) TS. Nguyễn Duy Duẩn trình bày một số nghiên cứu về tải trọng động đất lên công trình lò phản ứng hạt nhân (2) TS. Nguyễn Trọng Hà trình bày một số vấn đề nghiên cứu về độ tin cậy, tuổi thọ và ăn mòn kết cấu (3) TS. Phan Văn Tiến trình bày các nội dung ra soát chương trình đào tạo tiếp cận CDIO.

Ảnh 2. Báo cáo viên và cán bộ tham dự 

Ảnh 3.Các đại biểu thảo luận báo cáo

Kết luận buổi Mini-Workshop một số chủ đề nghiên cứu khoa học công nghệ trong giai đoạn hiện nay TS. Trần Ngọc Long đã biểu dương tinh thần nghiên cứu khoa học của cán bộ khoa Xây dựng trong năm 2020, đồng thời phát động phong trào nghiên cứu khoa học trong toàn thể cán bộ toàn khoa. Định hướng cho cán bộ có thành tích nghiên cứu khoa học hỗ trợ các giảng viên trẻ trong việc nghiên cứu khoa học và tìm kiếm cơ hội làm NCS. Ngoài ra, TS. Trần Ngọc Long giao cho Công Đoàn, Đoàn thanh niên và các nhóm nghiên cứu thuộc khoa Xây dựng duy trì hình thức hoạt động nghiên cứu khoa học và báo cáo Seminar hàng tháng trước toàn bộ các bộ giảng viên và học viên cao học.   

Bài và ảnh: NTH