Ngày 29/10/2020, khoa xây dựng tổ chức seminar chuyên đề Đại học số xu hướng và công nghệ. Trong buổi Seminar này ThS. Trần Xuân Vinh - Phó Trưởng bộ môn Xây dựng DD&CN đã trình bày những nội dung cơ bản của Đại học số bao gồm các vấn đề như: Đại học số là gì, Công tác quản lý số, công tác đào tạo số, nghiên cứu khoa học số...Bạn đọc có thể tham khảo nội dung chi tiết của Seminar theo đường links sau:

ciber_uni.pdf