Đồ án nhập môn là đồ án đầu tiên của chương trình đào tạo đáp ứng đủ các tiêu chí của CDIO (Conceive Design Implement Operate, nghĩa là: Hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện và vận hành). 

Phương pháp CDIO sử dụng các công cụ học tập chủ động, chẳng hạn như các dự án theo nhóm và học tập dựa trên vấn đề, để trang bị tốt hơn cho sinh viên kỹ thuật những kiến thức về kỹ thuật cũng như các kỹ năng giao tiếp và các kỹ năng chuyên môn. Ngoài ra, Sáng kiến CDIO cung cấp tài nguyên cho các giảng viên của các trường đại học thành viên nhằm cải thiện khả năng giảng dạy.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, buộc các nhóm sinh viên phải học trực tuyến và thực hiện bảo vệ đồ án theo hình thức online. Tuy nhiên, các nhóm sinh viên đã thực hiện xuất sắc các đồ án của mình với nhiều dự án gắn liền với thực tiễn. Theo dõi và chỉ đạo quá trình bảo vệ thầy giáo Trưởng Khoa TS. Trần Ngọc Long đã thay mặt tập thể giảng viên khoa Xây dựng đánh giá cao nỗi lực của các bạn sinh viên khóa 62 trong việc thực hiện các dự án của mình. Đồng thời, chỉ đạo tập thể giảng viên khoa xây dựng tiếp tục tìm tòi, đổi mới phương pháp giảng dạy, rút kinh nghiệm trong giảng dạy và hướng dẫn các đề tài dự án để hòa thiện chương trình, quy trình hướng dẫn trong những năm tiếp theo.

Một số hình ảnh của buổi lễ bảo vệ đồ án nhập môn ngành Xây dựng

Ảnh: Một số hình ảnh của buổi bảo vệ

Tổng hợp: Nhóm Subweb KXD