Kính gửi các thầy cô hướng dẫn và sinh viên khóa 58 trở về trước - Kỹ thuật xây dựng và Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. Đầu đề đồ án và danh sách cán bộ hướng dẫn đồ án Nền và móng. Các thầy cô và sinh viên tải về theo links dưới đây.

do_an_nen_mong_2020.zip