Khoa xây dựng thông báo kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp ngành Kỹ thuật xây dựng và Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông đợt 2 năm 2020 vào hồi 7h00 ngày 6/11/2020 (thứ 6). Ban chủ nhiệm khoa yêu cầu cán bộ hướng dẫn cùng sinh viên hoàn thành đồ án và ký bảng bảng điểm nộp về khoa trước 9h00 ngày 5/11/2020. Trợ lý đào tạo thông báo với sinh viên, hoàn thành các quyết định thành lập hội đồng, các tiểu ban, hướng dẫn sinh viên làm các thủ tục bảo vệ.