Nội dung họp lớp tháng 4 năm 2021

Trong phiên họp lớp tháng 4 năm 2021. Giáo viên chủ nhiệm và sinh viên các lớp thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Nạp bản photo bảo hiểm y tế.

Nhà trường đã có thông báo thu bảo hiểm y tế  của những SV mua bảo hiểm y tế ở địa phương có hạn sử dụng từ ngày 01/01/2021 trở đi (không cần công chứng). Lưu ý: sinh viên nạp cho lớp trưởng để lớp trưởng thu và nạp cho Cô Huyền trước ngày 30/4/2021, Cô sẽ tổng hợp và báo cáo lên Nhà trường.

2. Thông báo kế hoạch ôn, thi B1 tiếng Anh:

Lớp trưởng thông báo cho sinh viên các lớp đặc biệt là khóa 57 (chưa đạt B1 tiếng Anh) theo dõi các đợt thi B1 của Nhà trường tổ chức.

3. Các lớp khóa 57 hoàn thiện hồ sơ điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2020 - 2021, Nạp trước 30/04/2021 để TLQLSV xét điểm rèn luyện toàn khóa, hoàn thiện hồ sơ, bảng điểm ra trường.

4. Cập nhật số điện thoại, tài khoản facebook, địa chỉ email đối với sinh viên khóa 57 để lưu trữ và liên hệ khi cần thiết.

Lớp trưởng lập danh sách theo mẫu sau và gửi file cho TLQLSV (có thể đánh trên Word hoặc Excel tùy thích) rồi gửi qua hộp thư (minhhuyensdh@gmail.com). Hạn cuối gửi file về cho TLQLSV 30/04/2021.

Mẫu:

TT

MSSV

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp/chuyên ngành

Địa chỉ liên lạc

SĐT

Tài khoản fb

Địa chỉ email

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Truyền thông sự kiện quan trọng ngày toàn dân đi bỏ phiếu bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp vào cuối tháng 5/2021.

Theo dõi và nắm diễn biến tư tưởng của sinh viên trước, trong dịp bầu cử, nếu thấy bạn nào có hiện tượng bất thường thì báo ngày cho Cô, không để bị kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo.

Sinh viên học ở cơ sở 1 nếu thuê nhà, ốt trọ và tạm trú ở đâu thì hôm sau bỏ phiếu ở đó. Để có tên trong danh sách đi bầu cử các em nhờ chủ trọ báo với khối trưởng, Ban bầu cử của khối sẽ để lập danh sách cử tri, hôm sau các em sẽ đến điểm bỏ phiếu đã có tên mình để thực hiện nghĩa vụ công dân (đi bỏ phiếu).

Sinh viên học ở cơ sở 2 nếu đang học cho đến hết ngày 23/5/2021 sẽ bỏ phiếu tại điểm bầu cử xã Nghi Ân (gần cơ sở 2 của Nhà trường). Những sinh viên hiện đang học ở cơ sở 2 nhưng về trước ngày 23/5/2021 thì về tạm trú ở đâu sẽ đăng ký bỏ phiếu ở đó.

6. Nhà trường sẽ tổ chức lấy ý kiến của người học về các hoạt động của Nhà trường (thời gian khi nào tổ chức lấy ý kiến sẽ xem trong trang fb Sinh viên Trường Đại học Vinh hoặc LCĐ-LCH Khoa Xây dựng) để thực hiện. Hình thức lấy trực tuyến: sinh viên vào trang cá nhân để tích vào các phiếu như những lần trước. Lớp trưởng thường xuyên theo dõi để đốc thúc các thành viên lớp mình thực hiện.

7. Theo dõi, đối chiếu và phản ánh về kết quả xét học bổng KKHT học kỳ 2 (lấy kết quả học tập, rèn luyện của học kỳ 1) đối với SV khóa 61.

Hiện Khoa đang chờ phần mềm hoàn thiện để xét học bổng KKHT cho SV khóa 61, khi xét được Cô sẽ thông báo lên các trang fb của LCĐ-LCH Khoa Xây dựng, zalo,… để nghị lớp trưởng nhắc nhở các bạn quan tâm nhằm đảm báo chính xác, công bằng, khách quan việc xét và cấp cho sinh viên.

8. Ban chủ nhiệm khoa muốn các bạn SV cùng với Khoa trong việc hỗ trợ giúp đỡ những bạn có học lực yếu: thường xuyên nm thông tin; nhắc nhở bạn đi học; học nhóm cùng. Khoa muốn các bạn SV KXD giúp hỗ trợ trong việc tuyển sinh: Mỗi bạn SV chia s các thông tin quảng bá cùng với Khoa; đăng các Clip/ video về Quảng bá Khoa đã có; vào kết bạn fb một trường phổ thông nào đó để đăng các thông tin về KXD - ĐVH.

.                                                                       Nghệ An, ngày 07  tháng 4  năm 2021

                                                                                                 TRỢ LÝ QLSV