TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 13 tháng 11 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Tổ chức buổi lễ tọa đàm chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

 

Để chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, Khoa Xây dựng tổ chức buổi lễ tọa đàm để ghi nhận và tôn vinh sự đóng góp của toàn thể cán bộ giảng viên của Khoa trong thời gian qua.

I.     Nội dung:

- Thảo luận, trao đổi về một số giải pháp đổi mới trong dạy và học nhằm đáp ứng yêu cầu mới của xã hội.

- Bàn các giải pháp giảng dạy tiếp cận CDIO theo định hướng của Nhà trường.

- Thống nhất phương pháp giảng dạy theo kịp thời đại công nghệ 4.0 đang ảnh hưởng rất mạnh mẽ trong đời sống xã hội.

- Chia sẻ các kinh nghiệm dạy và học đã mang lại nhiều thành quả trong thời gian qua và cách thức để phát triển lên tầm cao mới trong thời gian tới.

II.  Thành phần tham dự:

- Thành phần cứng: Toàn thể cán bộ quản lý, giảng dạy của Khoa.

- Thành phần khách mời:

+  Đại diện Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường.

+  Đại diện các phòng ban nhà trường.

+  Các đồng nghiệp, bàn bè, dâu rể của Khoa.

+  Tập thể học viên các lớp cao học của Khoa.

III.   Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Bắt đầu từ 18h30’ ngày 16/11/2018

- Địa điểm: Nhà hàng khách sạn Mường Thanh Sông Lam, số 13, Quang Trung, Vinh, Nghệ An.

Trên đây là nội dung tổ chức buổi lễ tọa đàm chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, Khoa xây dựng yêu cầu các đồng chí được phân công làm nhiệm vụ và toàn thể cán bộ trong Khoa có mặt đầy đủ, đúng giờ để buổi lễ được diễn ra tốt đẹp.

 

KHOA XÂY DỰNG

TRƯỞNG KHOA

 

Đã ký

 

 

TS. Trần Ngọc Long