Từ tuần đầu tiên năm học 2016- 2017, được sự đồng ý của ban chủ nhiệm khoa, chi đoàn cán bộ khoa xây dựng đã thành lập câu lạc bộ Tiếng Anh cho chi đoàn cán bộ. Câu lạc bộ hoạt động với kế hoạch 1 buổi mỗi tuần đã nhận được sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình, đầy đủ của các cán bộ trẻ.
Tiếng anh là một ngôn ngữ phổ biến và quan trọng hiện nay, vì thế để tăng thêm vốn ngôn ngữ cũng như đáp ứng nhu cầu của xã hội đặt ra thì việc trao đổi và đề ra những phương pháp để học tốt tiếng anh là rất quan trọng không chỉ trong công việc giảng dạy mà còn thuận lợi cho rất nhiều các hoạt động khác. 
Câu lạc bộ được thành lập với mục tiêu: 
- Xây dựng môi trường để các thầy cô có thể sử dụng tiếng Anh và thực hành những kỹ năng ngôn ngữ được học một cách tự nhiên và hào hứng, 
- Giúp đỡ nhau trong học tập và làm việc, tăng tương tác, gắn bó giữa các cán bộ
- Tạo dựng một sân chơi lành mạnh, sôi nổi, và bổ ích, thu hút cán bộ tham gia, góp phần làm phong phú đời sống sinh hoạt tập thể.
- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tiếng Anh, nâng cao trình độ ngoại ngữ nghe nói đọc viết như: rèn luyện kỹ năng phát âm thông qua video và giáo trình luyện phát âm, kỹ năng giao tiếp thông qua các đoạn hội thoại mẫu, hoạt động nhóm, nâng cao vốn từ vựng thông qua hoạt động theo chủ đề: topic, bài hát, …, ôn luyện và trau dồi các mẫu câu, cấu trúc ngữ pháp trong tiếng Anh
- Tạo ra sự tự tin và khả năng thuyết trình bằng tiếng anh, giao tiếp với người nước ngoài. 
- Giúp đỡ sinh viên trong việc ôn luyện cho kỳ thi B1 định kỳ.
Thông qua những mục tiêu mà CLB đã đề ra hi vọng sẽ giúp đỡ các thầy cô có kiến thức Tiếng anh vững chắc hơn và tạo nền tảng để CLB sẽ ngày càng phát triển, mở rộng và hướng tới đối tượng là toàn thể sinh viên cùng tham gia.


Từ tuần đầu tiên năm học 2016- 2017, được sự đồng ý của ban chủ nhiệm khoa, chi đoàn cán bộ khoa xây dựng đã thành lập câu lạc bộ Tiếng Anh cho chi đoàn cán bộ. Câu lạc bộ hoạt động với kế hoạch 1 buổi mỗi tuần đã nhận được sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình, đầy đủ của các cán bộ trẻ.

Tiếng anh là một ngôn ngữ phổ biến và quan trọng hiện nay, vì thế để tăng thêm vốn ngôn ngữ cũng như đáp ứng nhu cầu của xã hội đặt ra thì việc trao đổi và đề ra những phương pháp để học tốt tiếng anh là rất quan trọng không chỉ trong công việc giảng dạy mà còn thuận lợi cho rất nhiều các hoạt động khác. 

Câu lạc bộ được thành lập với mục tiêu: 

- Xây dựng môi trường để các thầy cô có thể sử dụng tiếng Anh và thực hành những kỹ năng ngôn ngữ được học một cách tự nhiên và hào hứng, 

- Giúp đỡ nhau trong học tập và làm việc, tăng tương tác, gắn bó giữa các cán bộ

- Tạo dựng một sân chơi lành mạnh, sôi nổi, và bổ ích, thu hút cán bộ tham gia, góp phần làm phong phú đời sống sinh hoạt tập thể.

- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tiếng Anh, nâng cao trình độ ngoại ngữ nghe nói đọc viết như: rèn luyện kỹ năng phát âm thông qua video và giáo trình luyện phát âm, kỹ năng giao tiếp thông qua các đoạn hội thoại mẫu, hoạt động nhóm, nâng cao vốn từ vựng thông qua hoạt động theo chủ đề: topic, bài hát, …, ôn luyện và trau dồi các mẫu câu, cấu trúc ngữ pháp trong tiếng Anh

- Tạo ra sự tự tin và khả năng thuyết trình bằng tiếng anh, giao tiếp với người nước ngoài. 

- Giúp đỡ sinh viên trong việc ôn luyện cho kỳ thi B1 định kỳ.

Thông qua những mục tiêu mà CLB đã đề ra hi vọng sẽ giúp đỡ các thầy cô có kiến thức Tiếng anh vững chắc hơn và tạo nền tảng để CLB sẽ ngày càng phát triển, mở rộng và hướng tới đối tượng là toàn thể sinh viên cùng tham gia.