Sáng ngày 14/07/2018 đội SVTN 1813 trường Đại học Vinh khoa Xây Dựng-SP Ngữ Văn kết hợp Hội Cựu chiến binh, Đoàn viên thanh niên xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp khởi công làm nhà tình nghĩa cho bác cựu chiến binh Nguyễn Văn Tích tại bản Chảo , xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp , tỉnh Nghệ An. 
Một công trình ý nghĩa đầy sự sẻ chia biết ơn người có công với đất nước.! Với tinh thần tuổi trẻ cống hiến và xây dựng đất nước..!