Ngày 26 tháng 4 năm 2017, Công đoàn bộ phận Khoa Xây dựng đã tổ chức đại hội công đoàn bộ phận với đầy đủ 100% đoàn viên tham gia. Đến tham dự với đại hội có đại diện của công đoàn trường, đồng chí Th.S Nguyễn Hồng Soa - Trưởng phòng HCTH Trường Đại học VinhTh.S Nguyễn Hồng Soa - Trưởng phòng HCTH Trường Đại học Vinh


Tại đại hội, ban chấp hành công đoàn khoa xây dựng nhiệm kỳ 2013 – 2017 đã đưa ra báo cáo về tình hình đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động và kết quả thức hiện các chỉ tiêu, chương trình hoạt động của công ddaonf bộ phận giai đoạn 2013-2017. Theo đó, từ năm 2013 đến nay, đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động của khoa đã tăng thêm cả về số lượng lẫn chất lượng. Tính đến tháng 4/2017, số lượng đoàn viên là 45. Đời sống, chế độ chính sách của nhà giáo và người lao động thì ngày càng nâng cao, kỷ cương, nền nếp dạy và học được giữ vững. Báo cáo của ban chấp hành nêu rõ sự thành công trong chăm lo đời sống của nhà giáo và người lao động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vần động đội ngũ nhà giáo và người lao động về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; liên tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh. Tuy nhiên, các tồn tại và hạn chế của công đoàn bộ phận là một số cán bộ , đoàn viên chưa tự giác tham giá các sinh hoạt tập thể, chưa thực sự trăn trở với những khó khan và thách thức của đơn vị.

Bên cạnh đó, BCH đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp hoạt động công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2017 – 2022. Theo đó, các chỉ tiêu được để ra như sau:

Một số chỉ tiêu nổi bật như trong toàn nhiệm kỳ (2017 – 2022):

-          100% cán bộ giảng dạy có trình độ thạc sỹ trở lên. 30 – 35 % có trình độ tiến sỹ, có 2 – 3 cán bộ đi học cao cấp chính trị

-          Kết nạp 5 – 7 đoàn viên công đoàn vào Đảng

Chỉ tiêu hàng năm:

-          Có từ 8 – 10 bài giảng, giáo trình của cán bộ được biên soạn. 15 – 20 bài báo trên tạp chí, trong đó có 1 – 2 bài trên các tạp chí quốc tế uy tín.

-          Có 2 -3 cán bộ giảng dạy giỏi cấp trường

Cuối cùng, đại hội đã bầu ra ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm các đồng chí: Tiến sỹ Phạm Thái Hoàn, Thạc sỹ Đặng Huy Khánh, Thạc sỹ Nguyễn Thị Thu Hằng.