HỘI ĐỒNG KHOA HỌP TRIỂN KHAI CÔNG VIỆC T4

 

1.Thời gian địa điểm

Thời gian: 09h ,ngày 13/04/2020

Địa điểm: Online tại nhà

2. Thành phần tham dự

- Ban chủ nhiệm khoa

- Trưởng, phó các bộ môn

- Chủ tịch công đoàn bộ phận

- Bí thư LCĐ, Chi đoàn cán bộ

- Trợ lý đào tạo chính quy, tại chức

3. Chủ tọa, thư ký cuộc họp

- Chủ tọa: Đ/c Trần Ngọc Long- Bí thư Đảng bộ phận, Trưởng khoa

- Thư ký: Đ/c Nguyễn Tiến Hồng – Trợ lý đào tạo

4. Nội dung cuộc họp

1. Các BM tăng cường kiểm tra, giám sát quản lý dạy trực tuyến; tăng cường hoạt động Khoa học. Triển khai họp Bộ môn.

2. Các đc Ban chủ nhiệm Khoa đồng chí Hải, đồng chí Tiến  tiếp tục chỉ đạo các mảng công việc phụ trách, đảm bảo chất lượng, tiến độ.

3. Triển khai công tác Quảng bá tuyển sinh hệ ĐH, Cao học. Giao cho các bộ môn, nhóm thiết kế video quảng bá cho ngành mình. Đối với ngành Kinh tế XD: Giao cho nhóm: Cô Hiền KXD , Thầy Khánh , Cô Thùy, Cô Hảo phụ trách, hạn xong trước 30.4.

4. Công tác đào tạo Cao học: Chuẩn bị hoàn thiện LV, bảo vệ LV, kết thúc k26; Chuẩn bị giao đề tài LV cho K27. Để đảm bảo chất lượng, đảm bảo đúng chuyên ngành KTXD, hội đồng thống nhất: Nội dung luận văn phải đúng, hoặc gần đúng với chuyên ngành KTXD; giáo viên hướng dẫn các đề tài có nội dung chuyên ngành đúng với chuyên môn sâu, hoặc gần với chuyên môn của bản thân và phải có bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành. Đề tài, đề cương phải được hội đồng và Trưởng chuyên ngành duyệt trước khi phân công hướng dẫn.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h 30p cùng ngày.

Thư ký

 

 

Ths. Nguyễn Tiến Hồng

Chủ tọa

 

 

Ts. Trần Ngọc Long