Bộ môn Cầu đường thông báo đến các em thời gian bảo vệ đồ thiết kế Cầu thép bằng hình thức trực tuyến qua Zoom Metting

-  Thời gian bảo vệ trực tuyến đồ án vào 8h, sáng chủ nhật, ngày 27.6.2021.

-  ID và mật khẩu tài khoản zoom dự kiến sẽ cập nhật trước ngày bảo vệ./.