Khoa Xây dựng - Trường Đại học Vinh và Khoa Kỹ thuật công trình Nông nghiệp và Tài nguyên – Trường Đại học Kochi (Nhật Bản) phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Phát triển bền vững trong Kỹ thuật xây dựng thích ứng với biến đổi khí hậu”

❖ Thời gian: 8:00 ngày 04 tháng 3 năm 2024

❖ Địa điểm: Phòng họp Tầng 6 Nhà điều hành, Trường Đại học Vinh

❖ Các nhà khoa học tham gia báo cáo:

- GS. Isamu NATSUKA, Trường Đại học Shimane (Nhật Bản)

- GS. Behzad BAVARIAN, Trường Đại học bang California, Northridge (Mỹ)

- GS. Takayuki SHUKU, Trường Đại học Okayama (Nhật Bản)

- TS. Yuki HASEGAWA, Viện Kỹ thuật Quốc gia Kagawa (Nhật Bản)

- Giảng viên Khoa Xây dựng, Trường Đại học Vinh.

Trân trọng kính mời các Nhà khoa học, Quý đồng nghiệp, các bạn sinh viên và những người quan tâm tới tham dự. Thông tin liên hệ: PGS.TS. Trần Ngọc Long, Trưởng Khoa Xây dựng - Trường Đại học Vinh, Điện thoại: 0989.202.055, Email: longtn@vinhuni.edu.vn. 

The Department of Civil Engineering (Vinh University - Vietnam) and the Department of Agricultural and Environmental Engineering (Kochi University – Japan) organize the workshop, entitled “Sustainable Development in Civil Engineering for Responding to Climate Change”.

❖ Time: 8:00 March 04, 2024

❖ Location: Meeting room, Administrative Building, Vinh University

❖ Speakers:

- Prof. Isamu NATSUKA, Shimane University (Japan)

- Prof. Behzad BAVARIAN, California State University at Northridge (USA)

- Prof. Takayuki SHUKU, Okayama University (Japan) - Dr. Yuki HASEGAWA, National Institute of Technology, Kagawa College (Japan)

- Professors and Lecturers at Department of Civil Engineering, Vinh University.

On behalf of the organizers, we warmly welcome the presence of colleagues, scholars, and students. Please contact: Prof. Ngoc-Long Tran, Dean of the Department of Civil Engineering, Vinh University; Phone: (+84)989.202.055, Email: longtn@vinhuni.edu.vn.