MS : 31/07/2023: Nguyễn Thị Thu Hằng

Tên semina: Water management by farmers in Japan

Người trình bày: Nguyễn Thị Thu Hằng

Thời gian: từ 8h00 ngày 31/07/2023

Địa điểm: Phòng B1. 101

Đơn vị: Bộ môn Cầu đường

Kính mời quý thầy cô và các bạn sinh viên quan tâm theo dõi.!!!