Kính gửi thầy cô và các bạn sinh viên

Danh sách hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm 2022 - Khoa Xây dựng cho các ngành: Kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, và Kinh tế xây dựng

- Ngày bảo vệ: 7h ngày 26/5/2022

Danh sách đính kèm: danh_sach_hd_bvdatn.pdf