Kính gửi các thầy cô hướng dẫn và sinh viên khóa 57 - Kỹ thuật xây dựng. Đầu đề đồ án và danh sách cán bộ hướng dẫn đồ án kết cấu nhà thép. Các thầy cô và sinh viên tải về theo links dưới đây.

dau_de_thep_2.pdf dau_de_thep_2.pdf

do_an_thep_2_57_ky1_20202021.pdf