MS : 28/07/2023: Nguyễn Trọng Hà

Tên semina: Phương pháp đánh giá chuẩn đầu ra học phần Thống kê đầu tư và xây dựng

Người trình bày: Nguyễn Trọng Hà

Thời gian: từ 8h00 ngày 28/07/2023

Địa điểm: Phòng B1. 101

Đơn vị: Bộ môn Cầu đường

Kính mời quý thầy cô và các bạn sinh viên quan tâm theo dõi.!!!