Tên semina: Một số nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm siêu âm cọc khoan nhồi

Người trình bày: Vũ Xuân Hùng

Thời gian: từ 8h00 ngày 10/03/2023

Địa điểm: Phòng B1. 101

Đơn vị: Bộ môn XDDD&CN

Kính mời quý thầy cô và các bạn sinh viên quan tâm tham dự. !!!