Tên semina: The 2023 Turkey – Syria earthquake: Some points need to pay attention

Người trình bày: Nguyễn Duy Duẩn

Thời gian: từ 14h00 ngày 10/03/2023

Địa điểm: Phòng B1. 101

Đơn vị: Bộ môn XDDD&CN

Kính mời quý thầy cô và các bạn sinh viên quan tâm theo dõi.!!!