Công ty Mai Vinh tuyển kỹ sư hiện trường làm công trình nhà nước địa bàn Nghệ An Hà Tĩnh.

Yêu cầu: Biết làm hồ sơ chất lượng, hồ sơ thanh quyết toán (các công trình vốn ngân sách nhà nước).  

Chế độ: Lương và chế độ làm việc thỏa thuận khi đến phỏng vấn. 

Liên hệ: Cô Tùng 0982102584.