1. Công tác tuyển sinh

a) Phối hợp làm dự án, phối hợp đào tạo sinh viên và cán bộ trẻ thiếu kinh nghiệm thực tế.

+Về phương diện cán bộ, khoa sẽ cử cán bộ trẻ tới các môi trường thực tế tại các công ty để học tập và nghiên cứu;

+ Về phương diện đào tạo sinh viên: tạo điều kiện cho các em thực tập nghề nghiệp và học tập trong các cơ sở liên kết trong các lĩnh vực xây dựng, giao thông;

+ Có thể giao lưu kết nối với các trường THPT. Đưa hình ảnh khoa Xây dựng ra ngoài thị trường việc làm bằng cách kết nối làm việc với các doanh nghiệp.

b) Phối hợp trong nghiên cứu khoa học, xây dựng và lên chiến lược trong hợp tác khoa học và công nghệ trong thời gian tới nhằm giải quyết các vấn đề tồn tại trong thực tiễn.

c) Nâng cao công tác quản lý sinh viên, quản lý người học, chăm lo trong người học

2. Công tác đào tạo

a) Thay đổi phương pháp giảng dạy như là một điều tất yếu nhằm gây sự chú ý từ người học. Điều chỉnh và thay đổi chương trình học sát với thực tiến đào tạo để có được chuẩn đầu ra phù hợp.

b) Yêu cầu trưởng Bộ môn sát sao hơn so với việc dạy học của Cán bộ trong tổ, dạy đúng giờ, dạy chuẩn kiến thức, tương tác sinh viên tốt...

c) Triển khai các đề tài CDIO: Đề tài CDIO còn thiếu cho ngành Kinh tế xây dựng, thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp.

d) Tăng cường các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đây là điểm mấy chốt để nâng cao vị thế, hình ảnh khoa Xây dựng.

3. Nghiên cứu khoa học

a) Nhìn chung NCKH năm nay có nhiều khởi sắc, đề nghị các cán bộ tiếp tục phát huy. Giao nhiệm vụ viết báo khoa học cho tất cả cán bộ, thạc sĩ viết bài trong nước, tiến sĩ viết bài quốc tế, triển khai tới từng bộ môn.

b) Hình thành nhóm nghiên cứu, mời giảng viên ngoài trường về làm thành viên và cố vấn. Thành lập các nhóm NCKH thực tế là những cán bộ say mê khoa học, nhằm dễ dàng thực hiện các đề tài, đảm bảo yêu cầu về bài báo khoa học và tăng thu nhập.

c) Tăng cường tìm kiếm các nhiệm vụ NCKH các cấp: Bộ, Tỉnh, trường, Nafosted,... và đăng ký các sản phẩm sở hữu trí tuệ.

4. Công tác cán bộ

a) Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Đây là công tác then chốt để một tập thể có thể phát triển đi lên. Mỗi cá nhân phải nâng cao chất lượng của bản thân về trình độ chuyên môn, trình độ nghề nghiệp, nghiệp vụ giảng dạy, phương pháp giảng dạy, năng lực nghiên cứu, lý luận và nhận thức chính trị,...

b) Công tác tổ chức: Sắp xếp lại các bộ môn, phân chia các giảng viên và học phần đảm nhận của các bộ môn.

c) Triển khai việc kê khai giờ, hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động chuyên môn khác,...Hướng dẫn đồ án tốt nghiệp đợt 3.

Trên đây là kết luận của cuộc chức Hội nghị cán bộ khoa Xây dựng phiên tháng 10 năm 2020. Yêu cầu các cán bộ trong khoa nghiêm túc thực hiện, triển khai đúng thời hạn. Khoa sẽ theo dõi đôn đốc, tổng hợp đánh giá làm cơ sở đánh giá công tác thi đua khen thưởng.

 

TRƯỞNG KHOA

( Đã ký)

 

TS. Trần Ngọc Long