Bài viết này gồm 2 phần::

• Phần I là danh sách các câu hỏi phỏng vấn thường gặp cho Kỹ sư giao thông và;

• Phần II là các mẹo phỏng vấn xin việc.

Nếu như bạn cần thêm thông tin để tìm việc làm cho chức danh Kỹ sư giao thông, bạn có thể ghi ý kiến của bạn ở cuối bài viết này.

I. Câu hỏi phỏng vấn cho chức danh Kỹ sư giao thông:

Dưới đây là danh sách các câu hỏi phỏng vấn thường gặp và câu trả lời. Bạn click vào đường link để xem câu trả lời cho từng câu hỏi. Hiện tại, ngheghiep123 không thể cung cấp cho các bạn tất cả câu hỏi phỏng vấn kèm theo câu trả lời, chúng tôi rất mong các bạn chia sẻ kinh nghiệm liên quan, quan điểm của mình ở cuối bài viết này.

1. Vui lòng cho chúng tôi biết về bản thân bạn/anh/chị?

2. Những điểm mạnh lớn nhất của anh/chị là gì?

3. Những điểm yếu lớn nhất của anh/chị là gì?

4. Anh/chị mong muốn lương và các chế độ như thế nào?

5. Tại sao anh/chị lại rời bỏ công việc trước?

6. Hãy cho chúng tôi biết về mục tiêu nghề nghiệp của anh/chị?

7. Vui lòng cho biết các nguyên tắc an toàn lao động trong xây dựng là gì?

8. Với nhiệm vụ của anh chị, làm thế nào để làm hài lòng chủ đầu tư?

9. Theo anh chị, một quy trình chuẩn phục vụ khách hàng du lịch gồm bước nào?

10. Anh/chị đã học hỏi được những gì từ kinh nghiệm/công việc trước đây (hoặc một công việc cụ thể nào đó)?

11. Tại sao anh/chị lại ứng tuyển vào vị trí Kỹ sư giao thông?

12. Theo anh/chị, thì 3 kỹ năng quan trọng nhất cho Kỹ sư giao thông là gì?

13. Anh chị hãy nêu các công cụ, phương pháp được sử dụng cho Kỹ sư giao thông là gì? Xin vui lòng giải thích làm thế nào để anh/chị sử dụng chúng?

14. ISO 9001 là gì, làm thế nào để anh/chị áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 cho công việc Kỹ sư giao thông?

15. Anh chị hãy cho biết các lỗi thường gặp trong công việc Kỹ sư giao thông? Và anh chị sẽ có giải pháp xử lý chúng như thế nào?

16. Hãy cho chúng tôi biết kinh nghiệm của anh/chị liên quan đến Kỹ sư giao thông?

17. Anh/chị để làm gì để nâng cao kiến thức cho công việc Kỹ sư giao thông?

18. Anh chị hãy mô tả tối đa 7 nguyên tắc làm việc của anh/chị?

19. Anh/chị có câu hỏi nào cho chúng tôi không?

II. Mẹo phỏng vấn cho Kỹ sư giao thông:

1. Tìm hiểu các loại câu hỏi phỏng vấn liên quan đến Kỹ sư giao thông như:

• Các câu hỏi phỏng vấn chung: phần này bạn có thể tham khảo danh sách 64 câu hỏi phỏng vấn và trả lời do nghenghiep123 soạn thảo.

• Câu hỏi phỏng vấn chuyên môn: gồm câu hỏi phỏng vấn liên quan đến ngành và liên quan đến chức danh Kỹ sư giao thông.

2. Chuẩn bị phỏng vấn.

• Tìm hiểu kỹ về tiêu chuẩn cho công việc Kỹ sư giao thông của từng nhà tuyển dụng (nói từng…vì có thể mỗi nhà tuyển dụng có tiêu chuẩn khác nhau 7 mẹo xác định tiêu chuẩn).

• Bạn cần xem xét mô tả công việc cho chức danh Kỹ sư giao thông, nhà tuyển dụng sẽ hỏi bạn các câu hỏi như: bạn thực hiện công việc/nhiệm vụ đó như thế nào…

• Tìm hiểu quy trình phỏng vấn cho Kỹ sư giao thông của từng nhà tuyển dụng, mỗi quy trình sẽ có yêu cầu khác nhau, quy trình phỏng vấn cũng thường liên quan đến các loại câu hỏi/hình thức phỏng vấn.

 

Chi đoàn cán bộ Khoa Xây dựng đại học Vinh