[1]. Tổ chức thành công Đại hội ĐBBP khoa Xây dựng nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Đại hội ĐBBP khoa Xây dựng đã đề ra những mục tiêu cụ thể nhằm phát triển khoa Xây dựng trong 05 năm tới.

Ảnh 1: Đại hội ĐBBP Khoa Xây dựng

[2]. Công bố khoa học trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục Web of Science năm 2020 của khoa Xây dựng có sự đột phá mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Tổng số các công bố có hơn 43 công trình, vượt 05 lần chỉ tiêu được giao và vượt 150% so với năm 2019; Hoàn thành 05 đề tài khoa học cấp Trường trọng điểm; Trong các công bố này có nhiều bài báo thuộc danh mục Q1, Q2 theo xếp hạng của Scimago Journal & Country Rank. Với kết quả này, khoa Xây dựng đặt mục tiêu cho năm 2021 sẽ có nhiều công trình công bố chất lượng, đồng thời đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học cho toàn thể cán bộ trong Khoa.

[3]. Năm 2020 khoa Xây dựng đã đẩy mạnh công tác đào tạo theo định hướng nghề nghiệp tiếp cận thế giới việc làm. Trong đó tổ chức bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho sinh viên khóa 56 ngành KTXD và KTXD CTGT với hơn 250 kỹ sư tốt nghiệp ra trường (có hơn 98% đã tìm được việc làm) và tổ chức bảo vệ cho hơn 40 học viên cao học khóa 26 nhận bằng Thạc sỹ.

Ảnh 2. Học Viên cao học khóa 26 nhận bằng tốt nghiệp

[4]. Trong năm 2020 khoa Xây dựng tiếp tục đổi mới giảng dạy theo tiếp cận CDIO, không ngừng học tập nâng cao nghiệp vụ sư phạm. Giảng viên Đinh Văn Dũng, khoa xây dựng đã đạt giải Ba, giảng viên dạy giỏi trẻ cấp trường và 03 đồng chí tham gia đội tuyển nghiệp vụ sư phạm của Trường Đại học Vinh đạt giải Nhất toàn đoàn khối đào tạo ngoài sư phạm tại Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm Toàn quốc lần thứ nhất.

[5]. Trong công tác nâng cao trình độ của Giảng viên, năm 2020 đã có 03 Giảng viên khoa Xây dựng bảo vệ thành công luận án tiến sỹ trong và ngoài nước, có 02 giảng viên trẻ bảo vệ thành công luận văn Thạc sỹ, cử 04 Giảng viên đi làm NCS trong và ngoài nước. Cho đến nay 100% giảng viên khoa xây dựng là Thạc sỹ (trong đó có 15 Tiến sỹ, Giảng viên chính)     

Ảnh 3. Giảng viên khoa Xây dựng bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ

Tổng hợp: NTH