Trường Đại học Vinh là một trong những trường đi đầu về việc thay đổi chương trình đào tạo chuyển từ chương trình đào tạo cũ sang chương trình đào tạo CDIO theo hướng tíc cực tiếp cận người học.
    Với mục tiêu nhằm thay đổi chất lượng giáo dục tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cho đất nước, cùng với xu hướng thay đổi chất lượng của trường Khoa xây dựng Đại học vinh là một trong những khoa chủ động tiếp cận và vận dụng trực tiếp nhằm thay đổi phương pháp dạy học sao cho sinh viên của khoa sau khi hoàn thành chương trình học có thể vận dụng vào thực tế góp phần xây dựng cho xã hội.
    Dưới đây là một số hình ảnh về các buổi dạy theo hướng tích cực tiếp cận năng lực người học .


Tiết dạy tích cực của thầy trưởng khoa TS. Trần Ngọc Long  

 

Tiết dạy tích cực của thầy ThS Nguyễn Tiến Hồng


Tiết dạy tích cực của thầy ThS Phan Xuân Thục