HƯỚNG DẪN CÁC BẠN HỌC TRỰC TUYẾN TRÊN ĐIỆN THOẠI :

B1: Vào Appstore hoặc CH Play tải ứng dụng Moodle
B2: Mở ứng dụng và nó yêu cầu nhập URL thì chúng ta nhập địa chỉ sau: elearning.vinhuni.edu.vn
B3: Đợi 1 lúc nó sẽ chuyển đến trang học online thì ta đăng nhập theo:
Tài khoản: MSSV
Mk: Ngày/tháng/năm sinh
VD: 20/02/2020