Ngày 06 tháng 06 năm 2022, Hiệu Trưởng Trường Đại học Vinh đã ký Quyết định số: 1267/QĐ-ĐHV Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư cho Tiến sỹ. Trần Ngọc Long - Bí thư Đảng bộ bộ phận, trưởng khoa Xây dựng. Trước đó, Ngày 30 tháng 3 năm 2022, Chủ tịch hội đồng giáo sư nhà nước đã ký quyết định số 16/QĐ-HĐGSNN về việc công nhận các nhà giáo đật chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 cho TS. Trần Ngọc Long, Bí thư Đảng bộ bộ phận, trưởng khoa Xây dựng.

PGS.TS Trần Ngọc Long - Bí thư Đảng bộ bộ phận, trưởng khoa Xây dựng – Trường Đại học Vinh, trưởng nhóm nghiên cứu “Kết cấu công trình” đã góp công lớn trong sự nghiệp giáo dục, đạo tạo, và nghiên cứu khoa học tại khoa Xây dựng – Trường Đại học Vinh và ngành xây dựng trên địa bàn Bắc Trung Bộ. PGS.TS Trần Ngọc Long đã công bố nhiều công trình khoa học trên các tạp chí khoa học thuộc danh mục Web of Science/Scopus và trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước, thực hiện thành nhiều đề tài khoa học cấp Bộ giáo dục và đào tạo, Bộ xây dựng, Tỉnh Nghệ An, Tỉnh Hà Tĩnh và các đề tài cấp trường và cấp trường trọng điểm. Các hướng nghiên cứu của PGS.TS Trần Ngọc Long đi sâu vào nghiên cứu giải pháp kết cấu công trình thích ứng với biến đổi khí hậu tại khu vực Bắc miền Trung nói riêng và cả nước nói chung. Hơn nữa, PGS.TS Trần Ngọc Long tập trung nghiên cứu áp dụng Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ 4.0 vào kết cấu xây dựng và áp dụng các sản phẩm nghiên cứu vào thực tiễn. Trong quá trình 20 năm hoạt động giảng dạy và NCKH PGS.TS Trần Ngọc Long đã hướng dẫn thành công nhiều học viên bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ và sinh viên NCKH.   

Năm 2022, Khoa xây dựng trường Đại học Vinh kỷ niệm 20 năm hình thành và phát triển. Kể từ khi thành lập PGS.TS. Trần Ngọc Long là phó giáo sư chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng đầu tiên đạt chuẩn chức danh. Đây là phần thưởng hết sức xứng đáng với sự đóng góp của PGS.TS. Trần Ngọc Long cho sự nghiệp giáo dục, đạo tạo, và nghiên cứu khoa học tại Khoa Xây dựng – Trường Đại học Vinh, đồng thời là niềm tự hào của cán bộ, giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên, học viên của khoa Xây dựng trên mọi miền tổ quốc sau 20 năm hình thành và phát triển. 

PGS.TS. Trần Ngọc Long - Trưởng Khoa Xây dựng

Cán bộ giảng viên và sinh viên chúc mừng PGS.TS. Trần Ngọc Long

Nhóm Subwweb Khoa Xây dựng