Trước bối cảnh toàn thành phố Vinh cách ly theo chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để tăng cường kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành Phố. Theo thống kê của khoa Xây dựng hiện tại có gần 40 học viện, sinh viên đang học tập và nghiên cứu tại Khoa hiện lưu trú tại ký túc xá của Nhà trường và ở trọ trên địa bàn thành phố Vinh hiện đang gặp khó khăn.

Ảnh 1. Chuẩn bị nhu yếu phẩm cần thiết

Nhằm giảm bớt một phần khó khăn của sinh viên khoa Xây dựng – Trường Đại học Vinh hiện đang lưu trú tại ký túc xá của Nhà trường và ở trọ trên địa bàn thành phố Vinh. Ngày 20 tháng 8 năm 2021 được sự nhất trí của Đảng Ủy, Ban chủ nhiệm Khoa Xây dựng. Công Đoàn Bộ phận khoa Xây dựng và Liên Chi Đoàn Khoa xây dựng đã phát động quyên góp trong toàn thể cán bộ khoa Xây dựng để mua nhu yếu phẩm hỗ trợ các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Ảnh 2. Sinh viên ở KTX Đại học Vinh

Sau hai ngày vận động và tiếp nhận tấm lòng hảo tâm của các thầy cô giáo các tổ chức đoàn thể của Khoa. Ban tổ chức đã và đang cố gắng trao những phần ý nghĩa cho các học viên, sinh viên đang gặp hoàn cảnh khó khăn và mong muốn các học viên, sinh viên cố gắng thực hiện nghiêm túc chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đồng thời luôn thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế nhằm đảm bảo sức khỏe tiếp tục học tập và nghiên cứu./. 

Bài: NTH