Ngày 7-8/8/2021 khoa Xây dựng – Trường Đại học Vinh đã tổ chức bảo vệ luận văn Cao học khóa 27 chuyên ngành kỹ thuật xây dựng. Về dự lễ bảo vệ luận văn cao học khóa đào tạo thứ 27 có đồng chí GVC.TS Trần Ngọc Long, Trưởng Khoa xây dựng, Trưởng chuyên ngành Đào tạo cao học ngành Kỹ thuật xây dựng.

Ảnh 1. Học viên tham gia buổi bảo vệ

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp trên phạm vi toàn Quốc. Vì vậy Lễ bảo vệ luận văn thạc sỹ năm nay được diễn ra với hình thức online kết hợp hệ thống LMS của Nhà Trường. Các thành viên tham gia hội đồng đánh giá luận văn khóa 27 đến từ Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội và Trường Đại học Giao thông vận Tải Hà Nội.

Đánh giá về các nội dung đề tài luận văn GVC.TS Trần Ngọc Long nhận xét: “Các học viên đã lựa chọn nội dung của đề tài phù hợp mã số chuyên ngành và hàm lượng khoa học của một luận văn Thạc sỹ. Các đề tài phản ánh những vấn đề mà ngành Kỹ thuật xây dựng trong nước và trên thế giới đang quan tâm nghiên cứu, phù hợp với thực tế của địa phương nhằm nâng cao chất lượng, cải tiến hiệu quả những công việc nơi các học viên công tác”.

Ảnh 2. Các thành viên hội đồng làm việc thông qua hệ thống online của nhà trường

Sau hai ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, các thành viên hội đồng đã nhận xét và đánh luận văn cho 19 học viên. Với kết quả 100% học viên được hội đồng thông qua và đề nghị Hiệu trưởng nhà trường cấp Bằng Thạc sỹ kỹ thuật. Kết quả này một lần nữa khẳng định uy tín và vị thế của khoa Xây dựng nói riêng và Trường Đại học Vinh nói chung là một địa chỉ vàng về đào tạo Sau đại học trong cả nước. Đồng thời khẳng định khả năng chuyển đổi số của Trường Đại học Vinh trong giai đoạn hiện nay./.

Bài và Ảnh: Nguyễn Trọng Hà