Ngày 9/7/2022 trong chương trình làm việc của các giáo sư đến từ California State University at Northridge (Hoa kỳ) với Trường Đại học Vinh. Cán bộ giảng viên khoa Xây dựng đã được làm việc với GS.TS Lê Hữu Thăng một chuyên gia trong lĩnh vực kỹ thuật xây dựng về phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO và mối quan hệ giữa Đào tạo và thế giới việc làm.

Ảnh 1. Quang cảnh tại buổi làm việc 

Tại buổi làm việc giữa GS. Lê Hữu Thăng và cán bộ giảng viên Khoa xây dựng, trong không khí cởi mở, hợp tác, giúp đỡ, giữa hai bên đã đạt được nhiều kết quả rất tốt đẹp như:

1. Giáo sư Lê Hữu Thắng đến từ California State University at Northridge (Hoa kỳ) sẽ giúp khoa Xây dựng trường Đại hoc Vinh phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO và các chuẩn đầu ra tiếp cận các trường đại học tiên tiến trên thế giới

2. Hợp tác trao đổi và chuyển giao các công trình NCKH cho các doanh nghiệp trên địa bàn. Đào tạo được các Kỹ sư xây dựng đáp ứng yêu cầu thị trường Xây dựng hiện nay; tạo dựng hợp tác Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Xây Dựng, hướng tới giải quyết các vấn đề môi trường, công trình XD và giao thông công chính.

3. Trao đổi hợp tác giới thiệu các chuyên gia trong lĩnh vực Xây dựng của Việt Nam và Hoa kỳ nhằm thúc đẩy NCKH và hợp tác quốc tế.

Cuộc trao đổi đã diễn ra trên tinh thần hợp tác, cởi mở, thân thiện. Thay mặt lãnh đạo khoa Xây dựng, Trường Đại học Vinh. PGS.TS Trần Ngọc Long - trưởng Khoa đã cám ơn Ban giám hiệu nhà trường đã tạo điều kiện cho buổi làm việc của cán bộ giảng viên khoa Xây dựng với các giáo sư, chuyên gia đến từ California State University at Northridge (Hoa kỳ). Đồng thời  PGS.TS Trần Ngọc Long hy vọng đây là hướng đi phù hợp của Khoa Xây dựng trong đào tạo và NCKH trong những năm tiếp theo.

Ảnh 2. GS. Lê Hữu Thăng tham quan phòng thí nghiệm của Khoa Xây dựng tại Trường Đại học Vinh

Bài và ảnh: NTH