Ngày 7/9/2023, trong không khí phấn khởi chào mừng năm học mới 2023-2024. Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học quốc gia Hà Nội đã hoàn thành quy trình kiểm định chất lượng chương trình đào tạo và cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho chương trình đào tạo các ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông và Kinh tế xây dựng thuộc khoa Xây dựng - Trường Đại học Vinh.

Trước đó, năm 2019 chương trình đào tạo đại học ngành Kỹ thuật xây dựng đã được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học quốc gia Hà Nội cấp chứng nhận. Như vậy, cho đến nay 100% các ngành đào tạo đại học thuộc khoa Xây dựng trường Đại học Vinh đã hoàn thành kiểm định chất lượng giáo dục cho chương trình đào tạo. Đây là kết quả sau sự nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo đại học tiếp cận các chương trình đào tạo trong nước và quốc tế của khoa Xây dựng nói riêng và Trường Đại học Vinh nói chung.

Bước vào năm học mới 2023-2024, với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, đào tạo tiếp tiếp cận các chương trình đào tạo trong nước và quốc tế, gắn liền với thế giới việc làm các ngành đào tạo tại khoa Xây dựng bao gồm: Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông và Kinh tế xây dựng sẽ là nơi tạo dựng tương lai cho các tân sinh viên đã lựa chọn các ngành đào tạo của Khoa.

Ảnh 1. Thư chúc mừng của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học quốc gia Hà Nội

Ảnh 2. Chứng nhận kiểm định các ngành của khoa Xây dựng: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông và Kinh tế xây dựng 

Bài: Nhóm Subweb