Khoa Xây dựng – Trường Đại học Vinh tổ chức tuyển sinh đại học hệ chính quy, hệ VLVH và Sau Đại học  năm 2021 đối với các ngành đào tạo.

Đại học Chính quy năm 2021 – Bao gồm các ngành đào tạo

  1. Kỹ thuật Xây dựng
  2. Kỹ thuật Xây dựng CTGT
  3. Kinh tế Xây dựng

Xét tuyển theo 2 phương thức: Kết quả thi tốt nghiệp THPT và Học bạ THPT, Tổ hợp/mã tổ hợp môn xét tuyển (áp dụng cho tất cả các ngành và 2 phương thức xét tuyển điểm thi, học bạ)

  1. Toán, Lý, Hoá (A00)
  2. Toán, Văn, Lý (C01)
  3. Toán, Văn, GDCD (C14)
  4. Toán, Văn, Anh (D01)

Đại học hệ VLVH năm 2021 – Bao gồm các ngành đào tạo

Đối tượng: Học sinh tốt nghiệp THPT, Trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác.

  1. Kỹ thuật Xây dựng
  2. Kỹ thuật Xây dựng CTGT
  3. Kinh tế Xây dựng

Hệ cao học ngành Kỹ thuật xây dựng

Đối tượng: Tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành, ngành gần, và các ngành khác theo quy định của Trường Đại học Vinh.

--------------------------------

Địa chỉ liên hệ: Khoa Xây dựng – Trường Đại học Vinh, tòa nhà A0

Web tuyển sinh: http://tuyensinhchinhquy.vinhuni.edu.vn/

Hoặc liên hệ qua số điện thoại: 0912248948 (Thầy Hải, Phó trưởng khoa)