I. Ngành Kỹ thuật Xây dựng bao gồm các chuyên ngành:

1. Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp thuộc Khoa Xây dựng - Trường Đại học Vinh là chuyên ngành được đào tạo theo chuẩn quốc tế CDIO bao gồm: Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các lĩnh vực như thiết kế, tư vấn, tổ chức thi công cũng như quản lý giám sát và nghiệm thu các công trình xây dựng dân dụng cũng như công nghiệp nhằm mục đích phục vụ đời sống con người. Các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp có thể kể đến như: nhà ở, trung tâm thương mai, bệnh viện, trường học, công sở, khách sạn – nhà hàng, v.v.

2. Chuyên ngành Kết cấu công trình

Ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp thuộc Khoa Xây dựng - Trường Đại học Vinh là chuyên ngành được đào tạo theo chuẩn quốc tế CDIO bao gồm: Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các lĩnh vực như tư vấn thiết kế kết cấu các công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi. Sử dụng các phầm mềm chuyên dụng về tính toán và phân tích kết cấu. Các sản phẩm của kỹ sư kết cấu bao gồm: Thuyết minh tính toán, bản vẽ thiết kế, quy trình, hệ thống thuộc lĩnh vực xây dựng, giao thông, thủy lợi.

3. Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng thuộc Khoa Xây dựng - Trường Đại học Vinh là chuyên ngành được đào tạo theo chuẩn quốc tế CDIO bao gồm: Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các lĩnh vực như tổ chức thi công, quản lý giám sát và nghiệm thu các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp phục vụ đời sống con người.

II. Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông bao gồm các chuyên ngành:

1. Chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng cầu đường

Ngành Kỹ thuật xây dựng cầu đường thuộc Khoa Xây dựng - Trường Đại học Vinh là chuyên ngành được đào tạo theo chuẩn quốc tế CDIO bao gồm: Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các lĩnh vực như thiết kế, thi công, quản lý và khai thác các công trình giao thông phục vụ đời sống như: cầu, đường bộ, đường sắt, đường hầm, cao tốc, sân bay, v.v.

2. Chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị

Ngành Kỹ thuật xây dựng hạ tầng đô thị thuộc Khoa Xây dựng - Trường Đại học Vinh là chuyên ngành được đào tạo theo chuẩn quốc tế CDIO bao gồm: Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các lĩnh vực như công tác thiết kế, thi công các công trình, thiết bị kỹ thuật của đô thị - các hệ thống giao thông đô thị, cấp thoát nước, cung cấp điện,.v.v. Những hệ thống thiết bị kỹ thuật này nhằm đảm bảo tiện nghi trong sinh hoạt và sản xuất của cộng đồng dân cư đô thị.

3. Chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm thuộc Khoa Xây dựng - Trường Đại học Vinh là chuyên ngành được đào tạo theo chuẩn quốc tế CDIO bao gồm: Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các lĩnh vực như thiết kế và thi công những công trình ngầm trong đô thị như nhà ga và tuyến tàu điện ngầm, bãi đỗ xe ngầm, các bể chứa ngầm, hào tuynen, hầm đa năng, v.v.

III. Ngành Kinh tế xây dựng bao gồm các chuyên ngành:

1. Chuyên ngành Kinh tế đầu tư xây dựng

Ngành Kinh tế đầu tư xây dựng thuộc Khoa Xây dựng - Trường Đại học Vinh là chuyên ngành được đào tạo theo chuẩn quốc tế CDIO bao gồm: Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các lĩnh vực như kiến thức về quản trị tri thức, hệ thống lý thuyết kinh tế, các phương pháp phân tích kinh tế và hoạch định chính sách thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng.

2. Chuyên ngành Kinh tế vận tải và Logistics

Ngành Kinh tế vận tải và Logistics thuộc Khoa Xây dựng - Trường Đại học Vinh là chuyên ngành được đào tạo theo chuẩn quốc tế CDIO bao gồm: Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các lĩnh vực như Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm soát hàng hóa đến nơi tiêu thụ cuối cùng là người tiêu dùng. Logistics gồm rất nhiều dịch vụ như vận tải, kho bãi, xếp dỡ… với nhiều tiềm năng để phát triển.

3. Chuyên ngành Quản lý dự án công trình xây dựng

Ngành Quản lý dự án xây dựng thuộc khoa Xây dựng - Trường Đại học Vinh là chuyên ngành mới trong lĩnh vực xây dựng, sinh viên theo học ngành Quản lý dự án xây dựng được đào tạo theo chuẩn quốc tế CDIO bao gồm: Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các lĩnh vực như Quản lý dự án xây dựng, lập kế hoạch, tổ chức, quản lý tiến độ, thực hiện và điều phối nguồn nhân lực, vật tư để có thể hoàn thành dự án xây dựng trong thời gian đề ra.