1. Nhận hồ sơ:

- Đối với các thí sinh không phải bổ sung kiến thức: trước 17 giờ, ngày 15/3/2020

- Đối với các thí sinh phải bổ sung kiến thức trên 4 môn: trước 17 giờ, ngày 23/02/2020

- Đối với các thí sinh phải bổ sung kiến thức dưới 4 môn: trước 17 giờ, ngày 15/3/2020

2. Thời gian thi: Từ ngày 4/4 đến ngày 5/4/2020.

3. Công bố kết quả tuyển sinh: Ngày 14/4/2020.

4. Thời gian nhập học: Dự kiến từ ngày 18/4 đến ngày 19/4/2020.

5. Địa điểm thi:

- Trường Đại học Vinh

- Trường Đại học Đồng Tháp

- Trường Đại học Kinh tế - Công nghiệp Long An

6. Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ:

- Tại Trường Đại học Vinh: Phòng Đào tạo Sau Đại học, Trường Đại học Vinh (Tầng 4, Nhà Điều hành - Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An).

- Tại Trường Đại học Đồng Tháp: Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Đồng Tháp (Số 783, đường Phạm Hữu Lầu, phường 6, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

- Tại Trường Đại học Kinh tế - Công Nghiệp Long An: Khoa Liên kết, Trường Đại học Kinh tế - Công nghiệp Long An (Quốc lộ 1A, Phường Khánh Hậu, TP. Tân An, tỉnh Long An).

Trường Đại học Vinh chỉ nhận hồ sơ đã đầy đủ theo các mục theo quy định. Hồ sơ đã nộp, Trường không trả lại.