Bước 1. Cài đặt Quickom về máy tính: https://quickom.com/downloads (tùy thuộc vào máy tính của các thầy cô sử dụng hệ điều hành nào thì tải bản đó)

Bước 2. Sau khi tải về các thầy cô cài đặt vào máy tính.

Bước 3.  Đăng nhập hệ thống dạy học trực tuyến của Nhà trường (địa chỉ http://elearning.vinhuni.edu.vn (Nhà trường đã tích hợp các học phần của các thầy cô giảng dạy trong đó)

Bước 4. Lựa chọn môn học mình đang giảng dạy và bật chế độ chỉnh sửa

Bước 5. Tạo buổi học bằng Quikcom (đặt thời gian bắt đầu và kết thúc)

Bước 6. Tắt chế độ chỉnh sửa và tiến hành giảng dạy theo thời gian đã định

Chúc các thầy cô thành công. !!! 

Thực hiện: NTH