Theo thông tư mới nhất Số: 03/2019/TT-BGDĐT của Bộ GD quy định về nội dung đề thi thpt quốc gia hiện tại cũng như là quy định cho kì  thi THPT quốc gia 2020 thì đã có thay đổi mà thí sinh và phụ huynh cần phải biết tránh cập nhật thông tin cũ lãng phí thời gian ôn tập.