TT

Tên đề tài/tên hoạt động

Mục tiêu

Nội dung chính

Dự kiến kết quả

và sản phẩm

Giảng viên hướng dẫn

1

Đánh giá khả năng chịu lực tác động của gió bão khu vực Nghệ An đối với công trình trụ thép không dây căng theo điều kiện mỏi

Xây dựng quy trình và phương pháp tính toán, kiểm tra khả năng chịu lực theo điều kiện mỏi của vật liệu thép đối với  kết cấu trụ thép khi chịu tác động của tải trọng gió (tải trọng lặp)

- Tìm hiểu tổng quan về kết cấu công trình chịu tải trọng gió bão lốc.

- Xây dựng quy trình và phương pháp tính toán kết cấu trụ tháp an toàn theo điều kiện mỏi của kết cấu thép khi chịu tải trọng lặp.

- Đánh giá khả năng chịu lực tac động của gió bão  đối với kết cấu trụ thép chịu tải trọng gió tại khu vực Nghệ An.

- Quyển thuyết minh báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên.

ThS. Nguyễn Trọng Hà

2

Phân tích tính toán khả năng chịu cắt của dầm BTCT theo tiêu chuẩn TCVN 5574 -2012 và C∏ 52.101.2003

- Nghiên cứu cơ chế phá hoại trên tiết diện nghiêng của dầm BTCT.

- Trang bị cho sinh viên những phương pháp tính toán khác nhau về khả năng chịu cắt của dầm

- Tính toán khả năng chịu cắt của dầm theo TCVN 5574 – 2012

- Tính toán khả năng chịu cắt của dầm theo tiêu chuẩn C∏ 52.101.2003

- Đánh giả khả năng chịu cắt của dầm theo TCVN 5574 -2012 và C∏ 52.101.2003

- Thuyết minh báo cáo đề tài

ThS. Trần Xuân Vinh

3

Nghiên cứu thực nghiệm sự làm việc của dầm bê tông cốt thép.

- Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự làm việc của dầm bê tông cốt thép chịu uốn thông qua lý thuyết và thực nghiệm.

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức về tính toán theo 2 trạng thái giới hạn, các bước tiếp cận, xử lý và trình bày một vấn đề khoa học

- Tính toản dầm bê tông theo 2 trạng thái giới hạn theo lý thuyết

- Tiến hành thí nghiệm 6 dầm bê tông cốt thép

- Mô phỏng sự làm việc bằng mô hình ANSYS, ABAQUS.

- Bộ số liệu thu được từ thí nghiệm dầm bê tông cốt thép

- Các bước tiền hành mô phỏng thí nghiệm sử dụng phần mềm ansys, abaqus

- Thuyết minh báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học

Ks. Nguyễn Mạnh Hùng

TS. Trần Ngọc Long

4

Công nghệ BIM ứng dụng trong môn học ngành xây dựng

Bim là một trong những công nghệ hàng đầu trong ngành xây dựng hiện nay. Trên thế giới việc triển khai và áp dụng Bim trong lĩnh vực đã và đang diễn ra mạnh mẽ, đem lại hiệu quả rất to lớn trong công tác thiết kế, thi công và quản lý các công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi.

Tạo điều kiện cho sinh viên khoa Xây dựng – Đại học Vinh có cơ hội tiếp cận với công nghệ này. Đồng thời cũng tăng cơ hội việc làm cho sinh viên khoa Xây dựng sau khi ra trường, bởi nhu cầu tuyển dụng đối với cá nhân thành thạo các phần mềm theo khuynh hướng Bim hiện nay là rất lớn.

- Tổng quan về công nghệ Bim

- Thực trạng áp dụng Bim trên thế giới và Việt Nam

- Áp dụng Revit vào một số đồ án môn học ngành Xây dựng

- Quyển thuyết minh báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên.

- File revit trình bày bản vẽ một số đồ án môn học ngành xây dựng bằng phần mềm Revit

Th.s Nguyễn Tuấn Anh

Th.s Nguyễn Duy Khánh

5

Nghiên cứu tình trạng, nguyên nhân và giải pháp khắc phục hư hỏng kết cấu áo đường mềm trên mặt cầu dầm bê tông cốt thép.

Tình trạng hư hỏng kết cấu áo đường mềm trên mặt cầu bê tông cố thép đang xảy ra khá phổ biến tại các dự án cầu đường bộ từ trước đến nay. Thực tế đã có những đánh giá định tính về nguyên nhân và đưa ra các giải pháp để khắc phục song chưa thực sự hiệu quả.

Do đó, mục tiêu của đề tài này là xây dựng mô hình hóa số học đặc trưng của kết cấu áo đừng mềm trên mặt cầu BTCT để đánh giá về mặt định lượng số học nhằm đề xuất giải pháp xử lý về mặt lỹ thuật. Phân tích, so sánh sơ bộ với các giải pháp đã sử dụng để kiến nghị áp dụng vào thực tế.

- Tổng hợp, tìm hiểu các dự án thực tế xảy ra tình trạng xuất hiện các hư hỏng kết cấu áo đường mềm trên mặt cầu bê tông cốt thép. Đặt vấn đề về tình trạng hư hỏng, đánh giá nguyên nhân và tìm giải pháp khắc phục.

- Phân tích các nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng hư hỏng mặt đường trên cầu, các giải pháp xử lý đã thực hiện và kết quả của các giải pháp.

- Xây dựng mô hình kết cấu đặc thù theo phương pháp phần tử hữu hạn bằng phần mềm mô phỏng để đánh giá đặc trưng chịu lực giữa các phân lớp vật liệu, thay đổi các thông số để đề xuất giải pháp kỹ thuật xử lý tình trạng hư hỏng mặt đường trên cầu.

- Kết luận kiến nghị áp dụng vào các công trình thực tế.

- Quyển thuyết minh báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên.

- Kết quả mô phỏng số học, đánh giá và đề xuất giải pháp về mặt kỹ thuật.

ThS. Đặng Huy Khánh

KS. Võ Trọng Cường

6

Xây dựng chương trình xử lý số liệu lưới khống chế mặt bằng trong trắc địa

Các mạng lưới trắc địa công trình thường có tính đặc thù cao, vì vậy cùng với việc đo đạc chính xác thì việc nghiên cứu phương pháp tính toán, thành lập chương trình xử lý số liệu một cách hợp lý phù hợp với đặc điểm và bản chất của lưới trắc địa công trình là rất cần thiết.

Hiện nay cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin nói chung và công nghệ phần mềm nói riêng trên thế giới có rất nhiều phần mềm bình sai và xử lý số liệu lưới trắc địa được tích hợp trong các gói phần mềm lớn để xử lý số liệu như TTC-2.7, TBC-2.4, CREDO... Tuy nhiên, việc nghiên cứu những chương trình phần mềm có tính tự động hóa và tiện ích là rất cần thiết. Nó giúp chúng ta chủ động hơn về mặt công nghệ, giảm bớt thời gian tính toán và quan trọng đó là tiết kiệm chi phí sản xuất.

- Tổng quan về lưới khống chế mặt bằng trong trắc địa công trình.

- Xây dựng chương trình xử lý số liệu lưới khống chế mặt bằng trong trắc địa

- Kết luận kiến nghị áp dụng vào các công trình thực tế.

- Quyển thuyết minh báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên.

- Lập trình hoàn thiện chương trình xử lý số liệu lưới khống chế mặt bằng trong trắc địa.

KS. Đinh Văn Dũng

ThS. Nguyễn Thị Duyên

7

Đánh giá sự tác động của tải trọng gió lên kết cấu nhà thép theo TCVN 2737-95 với tiêu chuẩn Hoa kỳ ASCE 7-2010

Hiện nay ở Việt Nam khi thiết kế nhà thép tiền chế các kỹ sư trong nước thường sử dụng tiêu chuẩn Việt Nam để thiết kế kết cấu khung. Trong khi đó các công ty đến từ nước ngoài như Zamil Steel, PEB Steel, lại ưu tiên sử dụng tiêu chuẩn Mỹ (ASCE). Điều này sẽ dẫn đến những sai khác nhất định trong kết quả tính toán. Đề tài với mục tiêu phân tích những sai khác trong quy trình tính tải trọng gió tác dụng lên khung khi thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN 2737-95 và tiêu chuẩn Hoa kỳ ASCE 7-2010.

- Tìm hiểu các phương pháp tính toán tải trọng gió tác động lên nhà thép theo TCVN và ASCE.

- Đánh giá nhận xét sự khác nhau giữa các quy trình tính toán từ đó xây dựng biểu thức quy đổi giữa hai tiêu chuẩn

- Áp dụng và so sánh kết quả giữa hai tiêu chuẩn ứng với một công trình thực tế

- Quyển thuyết minh báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên.

ThS. Nguyễn Trọng Hà

8

Nâng cao hiệu quả trong thiết kế quy hoạch, kiến trúc nhà ở cao tầng tại thành phố Vinh

Nghiên cứu góp phần nâng cao hiệu quả trong thiết kế quy hoạch, kiến trúc nhà ở cao tầng tại thành phố Vinh

- Tổng hợp các dự án nhà cao tầng ở thành phố Vinh, nghiên cứu giải pháp quy hoạch , kiến trúc hiện trạng.

- Nghiên cứu các giải pháp thiết kế quy hoạch kiến trúc nhà ở cao tầng trong nước và quốc tế

- Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả trong thiết kế quy hoạch, kiến trúc nhà ở cao tầng tại thành phố Vinh  và ứng dụng minh họa.

- Quyển thuyết minh báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên.

- Tập bản vẽ minh họa, mô phỏng của các dự án điển hình

ThS. Phạm Hồng Sơn

(Danh sách gồm có 08 danh mục)

 

                                                                                                                  Vinh, ngày 17 tháng 08 năm 2017

                                                                                                                    P. Trưởng khoa

 

 

 

 

 

                                                                                                               TS. Phan Văn Tiến