Thay đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cực là một trong những nội dụng quan trọng của toàn trường nói chung và khoa xây dựng nói riêng. Để đạt được hiệu quả trong công tác dạy và học các thầy cô giáo giảng viên khoa xây dựng đã tích cực thay đổi phương pháp dạy học của mình nhằm đem đến sự đổi mới trong cách dạy và học, thay vì phương pháp dạy truyền thống hiện nay các thầy cô đã và đang chuyển dân theo phương pháp CDIO, với nội dụng lấy sinh viên làm trọng điểm, tạo cho các em sự tìm tòi sôi nổi, khơi dậy niềm đam mê học tập cũng như nghiên cứu của sinh viên.

      Ngày 5/4/2019 thầy giáo ths Trần Xuân Vinh đã thực hiện tiết dự giờ cấp trường với phương pháp thay đổi mới trong cách dạy và học.

      Một số hình ảnh được ghi lại trong buổi học.

Sinh viên làm việc nhóm

giảng viên truyền tải kiến thức bằng slide