BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Nghệ An, ngày 10 tháng 10 năm 2017

Kế hoạch chiến lược phát triển Bộ môn Cầu đường

Bằng truyền thống, kinh nghiệm và đội ngũ cán bộ, giảng viên đã và đang được đào tạo có chuyên môn tốt, Bộ môn Cầu đường - Khoa Xây dựng, Trường Đại học Vinh sẽ tiếp tục thực hiện các chương trình đào tạo đã có thương hiệu, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, chuyên ngành đào tạo chuyên sâu, hướng đến đào tạo tinh hoa và tạo cơ hội hòa nhập quốc tế.

Bên cạnh chuyên ngành Cầu đường bộ, Bộ môn sẽ tiếp tục mở thêm chuyên ngành Đường và giao thông đô thị, Cầu và Công trình ngầm thuộc ngành Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông. Xây dựng chương trình đào tạo thạc sỹ nghề nghiệp và thạc sỹ nghiên cứu cho chuyên ngành Cầu đường bộ.

Tuyển dụng và gửi cán bộ đi đào tạo sau đại học trong và ngoài nước một số chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.

Tăng cường đầu tư trang thiết bị thí nghiệm cho Phòng thí nghiệm chuyên ngành Công trình giao thông, đáp ứng nhu cầu thí nghiệm, thực hành cho sinh viên, học viên cao học, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các Doanh nghiệp, chủ động tìm kiếm nguồn lực tài chính, giải quyết các vấn đề thực tế từ công trình, từ nhu cầu Doang nghiệp, mời đại diện các Doanh nghiệp tham gia giảng dạy, nghiên cứu.

Phát triển hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hợp tác NCKH đón đầu đầu các công nghệ xây dựng hiện đại.

Thành lập 2 nhóm nghiên cứu:

1. Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật công nghệ trong xây dựng: Nghiên cứu triển khai ứng dụng các công nghệ hiện đại trong thiết kế, thi công, kiểm định, khai thác và đảm bảo an toàn cho các công trình xây dựng dân dụng, cầu đường và thuỷ lợi khu vực miền Trung. Nghiên cứu các giải pháp thiết kế quy hoạch, nâng cao chất lượng khai thác đảm bảo an toàn giao thông và chống ùn tắc ở đô thị Việt Nam.

2. Nghiên cứu công nghệ vật liệu và cấu kiện mới trong xây dựng: Nghiên cứu chế tạo vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng dùng cho các công trình xây dựng cầu, đường, xây dựng dân dụng và thủy lợi phù hợp điều kiện khai thác địa phương.

Đơn vị hợp tác và phối hợp: Các Sở khoa học và Công nghệ, Các Sở xây dựng chuyên ngành, Khoa Cầu đường ĐH Xây dựng, Khoa Cầu đường bộ ĐH GTVT Hà Nội…